Dôležité oznamy

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Dodávka elektriny pre vlastnú spotrebu PPC Malženice vo vlastníctve spoločnosti ZSE Elektrárne, s.r.o. na obdobie od 01.06.2022 do 31.12.2023