Dôležité oznamy

Obsah stránky pripravujeme.

Obchodná verejná súťaž - Elektrina

Dodávka elektriny pre vlastnú spotrebu PPC Malženice vo vlastníctve spoločnosti ZSE Elektrárne, s.r.o. na rok 2019


Obchodná verejná súťaž - Plyn

Dodávka plynu pre rok 2019 pre ZSE Elektrárne, s.r.o.