Dôležité oznamy

Obchodná verejná súťaž

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Dodávka elektriny pre vlastnú spotrebu PPC Malženice vo vlastníctve spoločnosti ZSE Elektrárne, s.r.o. na roky 2021/2022